They seem to make lots of good flash cms templates that has animation and sound.

Harry & Hermione - Miłość przetrwa wszystko...

Temat: maksymalna temperatura podłogówki
...aspektów tej sprawy :). Pierwszy dotyczy zdrowia - temperatura powierzchni podłogi nie powinna przekraczać 28 st. C. Drugi dotyczy wytrzymałości termicznej materiału posadzkowego. O dopuszczalną temperaturę należałoby zapytać producenta tego materiału. Trzecia sprawa, to im większy opór termiczny ma warstwa wykończeniowa posadzki, tym wyższa będzie pod nią panowała temperatura. Można to wszystko policzyć. Są nawet darmowe programy do obliczenia ogrzewania podłogowego, gdzie można przeprowadzić symulację dla różnych wydajności cieplnych podłogówki, różnych temperatur czynnika grzewczego i różnych materiałów wykończeniowych.
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=123611